Działalność charytatywna


W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu kantorr.pl prowadzi aktywną działalność charytatywną poprzez wspieranie i pomoc potrzebującym. Z naszą pomocą docieramy do różnych grup społecznych. Począwszy od wsparcia wychowanków domów dziecka, a skończywszy na wsparciu schronisk dla zwierząt. Nasza pomoc bierze się z potrzeby serca i jest narzędziem w walce ze społecznymi nierównościami. Realizując społecznie odpowiedzialne idee przyczyniamy się do budowy społeczeństwa odpowiedzialnego i zaangażowanego w pomoc bliźniemu.

Pozdrawiamy 
Zespół kantorr.pl